RING OSS - 026-222 92 77

OVK-besiktning Gävleborg

RING OSS - 026-222 92 77

OVK-besiktning Gävleborg

Vi är certifierade för OVK-besiktning!

Kontakta oss

OVK-besiktning

Obligatorisk ventilationskontroll, OVK, ska göras regelbundet i de flesta byggnader. Vi på Skorstensfejarna Sandviken Hofors Ockelbo AB är certifierade för att utföra OVK-besiktning i Gävleborg

Optimal inomhusmiljö

Syftet med en OVK-besiktning i Gävleborg är att säkerställa ett optimalt ventilationssystem och inomhusklimat. Vi är experter på ventilation och luftflöden och hjälper er att hitta de bästa lösningarna.

 

Vill du bli kontaktad?

Skriv in dina uppgifter så ringer vi
upp dig inom kort!

Jag godkänner integritetspolicyn.
(Lämna tom)

OVK-besiktning Gävleborg

OVK-besiktning Gävleborg

Anlita Skorstensfejarna när du ska göra en OVK-besiktning i Gävleborg eller en OVK-besiktning i Gävle, Sandviken, Ockelbo, Hofors eller någon annan stad i Gävleborg.

OVK-besiktning ska alltid göras av en certifierad OVK-kontrollant. Vi är auktoriserade av Boverket för OVK:er och har FR2000-certifiering. Vi är också medlemmar i Sveriges Skorstensfejaremästares Riksförbund vilket gör att vi håller oss uppdaterade om vad som händer i branschen.

OVK-besiktning Gävleborg    Certifierade för OVK-besiktning i Gävleborg

När gör vi OVK-besiktning?

De flesta byggnader och fastigheter ska enligt Boverkets regler genomgå en OVK i Gävleborg med jämna mellanrum. Syftet är att kontrollera att inomhusklimatet är bra och att ventilationssystemen fungerar som de är ämnade att göra. 

En OVK-besiktning i Gävleborg ska göras innan ett ventilationssystem tas i bruk för första gången. För de flesta byggnader ska OVK sedan göras regelbundet, var 3:e eller 6:e år (återkommande besiktning) beroende på vilken typ av fastighet, verksamhet och ventilationssystem som det gäller.

Olika intervaller för OVK-besiktning i Gävleborg:

  • En- och tvåbostadshus med FX-, FT-, FTX-ventilation: Bara en första installationsbesiktning innan systemet tas i bruk. Ingen återkommande besiktning.
  • Förskolor, skolor, vårdlokaler och liknande byggnader: Vart 3:e år, oavsett typ av ventilationssystem.
  • Flerbostadshus, kontorsbyggnader samt personalutrymmen och kontor i industribyggnader och liknande, FT-, FTX-ventilation: Vart 3:e år.
  • Flerbostadshus, kontorsbyggnader samt personalutrymmen och kontor i industribyggnader och liknande, S-, F-, FX-ventilation: Vart 6:e år.

Det är fastighetsägaren, hyresvärden eller till exempel en bostadsrättsförening, som ansvarar för att OVK-besiktningen utförs.

Anlita oss för OVK-besiktning i Gävleborg, vi utför OVK-besiktning i Sandviken, Hofors, Ockelbo, Gävle och andra städer i Gävleborg!

Hur funkar en OVK-besiktning i Gävleborg?

Kravet på OVK-besiktning i Gävleborg, finns sedan 1991 och alla fastigheter ska ha ett OVK-protokoll från regelbundna kontroller hos kommunens byggnadsnämnd.

Vid den allra första OVK-besiktningen kontrollerar vi att:

  • Funktionen och egenskaperna hos ventilationssystemet stämmer överens med gällande föreskrifter.

Vid varje OVK-besiktning kontrollerar vi att:

  • Ventilationssystemet inte innehåller föroreningar som kan spridas i byggnaden.
  • Ventilationssystemet i övrigt fungerar på det sätt som är avsett.
  • Instruktioner och skötselanvisningar finns lätt tillgängliga.

Vid återkommande besiktningar kontrollerar vi:

  • Att funktionen och egenskaperna hos ventilationssystemet i huvudsak överensstämmer med de föreskrifter som gällde när systemet togs i bruk.
  • Vilka åtgärder som kan vidtas för att förbättra energihushållningen i ventilationssystemet och som inte medför ett försämrat inomhusklimat.

Kontrollanten ger också förslag på hur energiåtgången kan minskas för ventilationen, utan att det försämrar inomhusmiljön. Det är sedan upp till fastighetesägaren att avgöra om förslagen till energieffektiviserande åtgärder ska genomföras.

Vi sköter din OVK-besiktning

Vid varje besiktning skriver vår OVK-kontrollant ett protokoll som redovisar resultatet. Här redovisar vi eventuella fel och brister i ventilationen. Kontrollanten undertecknar sedan protokollet och lämnar ett exemplar till dig som äger fastigheten och ett exemplar till kommunen.

När du anlitar oss för OVK-besiktning i Gävleborg får du efter besiktningen ett protokoll och ett intyg. Intyget sätter du upp i trapphuset eller i entrén på byggnaden som vi har kontrollerat, och protokollet använder du för att pricka av de åtgärder som behöver göras. Vi skickar ett exemplar av både protokoll och intyg till byggnadsnämnden i kommunen.